PSSE Bartoszyce » Instrukcja BIP

Instrukcja BIP

                                              1. Podstawowe informacje dotyczące BIP


Dnia 6 września 2001 r. uchwalona została ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz.1198), która określa zasady i tryb dostępu do informacji publicznej. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych.

Celem ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych, w postaci urzędowego publikatora teleinformatycznego - Biuletyn Informacji Publicznej.

W rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.Nr 10, poz. 68) określone zostały między innymi szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporządzeniu określono również budowę Podmiotowych Stron BIP.

Zgodnie z nim Podmiotowa Strona BIP zawiera:

 • logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
 • adres redakcji strony głównej BIP;
 • imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę główną BIP;
 • instrukcję korzystania z BIP;
 • spis podmiotów;
 • menu przedmiotowe;
 • informacje o podmiotach (w szczególności URL strony podmiotowej BIP) prowadzących strony podmiotowe BIP;
 • moduł wyszukujący.


2. Obsługa BIP
Strona podmiotowa BIP, na której się Państwo znajdujecie została stworzona zgodnie z powyżej wymienionymi przepisami. Uzyskanie informacji zamieszczonej na stronie odbywa się poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy na interesującą nas kategorię.

Biuletyn zawiera elementy określone w rozporządzeniu , jak i elementy dodatkowe:

 • „Menu Przedmiotowe” – znajduje się po lewej stronie. Zawiera informacje publiczne udostępnione w BIP przez dany podmiot. Jego struktura, jak i zawartość merytoryczna mogą być modyfikowane przez redaktora BIP;
 •  „Redakcja” - kategoria znajdująca się w górnej części menu przedmiotowego. Zawiera wszelkie dane dotyczące osób redagujących podmiotową stronę BIP;
 •  „Instrukcja obsługi” – kategoria znajdująca się w górnej części menu przedmiotowego. Umożliwia ona zapoznanie się z zasadami użytkowania Biuletynu;
 •  „Moduł wyszukujący” – funkcja znajduje się w lewym górnym rogu ekranu. Pozwala on na wyszukiwanie interesujących nas informacji, poprzez wpisanie słowa lub frazy (po wpisaniu danego słowa lub frazy wyświetlą się wszystkie opublikowane w BIP artykuły zawierające interesujące nas słowo lub frazę);

3. Dodatkowe elementy BIP

 • „Drukowania artykułów” – funkcja umożliwiająca drukowanie artykułów opublikowanych w BIP poprzez kliknięcie na ikonkę drukarki w lewym dolnym rogu artykułu.
 • „Drukowanie załączników do artykułów” – funkcja umożliwiająca wydrukowanie załączników dołączonych do artykułów (dokumentów, aktów prawnych, budżetu, itp.). Jeśli do danego artykułu dołączono dokument możemy go wydrukować poprzez kliknięcie na ikonkę znajdującą się po prawej stronie załącznika. Możliwe jest zarówno pobranie i wydrukowanie załącznika poprzez wybór odpowiedniej ikonki.
 • „Odnośnik do strony głównej BIP” – logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony podmiotowej BIP umożliwiający przejście na stronę główna BIP (www.bip.gov.pl) poprze klikniecie w logo.


Załączniki:
Brak
Opublikował: Default admin account
Data: 2014-09-18