PSSE Bartoszyce » Stanowisko Pracy ds Systemu Jakości

Stanowisko Pracy ds Systemu Jakości

Do zakresu działania Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości należy w szczególności:

1)   sprawowanie nadzoru nad systemem zarządzania w oparciu o obowiązujące normy;

2)   zarządzanie dokumentacją i zapisami ogólnymi systemu zarządzania jakością
w komórkach organizacyjnych oddziału nadzoru;

3)   aktualizowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem zmian organizacyjnych i personalnych;

4)   prowadzenie systemów planowanych i udokumentowanych auditów wewnętrznych
w celu weryfikacji systemu jakości;

5)   nadzór nad realizacją działań korygujących i zapobiegawczych;

6)   nadzór nad planowaniem i realizacją działań w zakresie budżetu zadaniowego
w Oddziale Nadzoru;

7)   Nadzór nad funkcjonowaniem systemu jakości w komórkach organizacyjnych oddziału nadzoru.


Załączniki:
Brak
Opublikował: Default admin account
Data: [07.02.2018r.]