PSSE Bartoszyce » Stanowisko Pracy Radcy Prawnego

Stanowisko Pracy Radcy Prawnego

 

Do zakresu działania Stanowiska Pracy Radcy Prawnego należą sprawy obsługi prawnej Powiatowej Stacji, a w szczególności:

1)   opracowywanie lub opiniowanie pod względem prawnym projektów zarządzeń, uchwał, regulaminów, wzorów decyzji i postanowień;

2)   udzielanie porad i opinii prawnych pracownikom Powiatowej Stacji w celu prawidłowego rozwiązania przez nich kwestii prawnych;

3)   opracowywanie opinii prawnych na prośbę kierowników komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji;

4)   szkolenie pracowników Powiatowej Stacji w zakresie obowiązujących przepisów prawnych w trakcie opiniowania konkretnych spraw oraz na naradach pracowniczych;

5)   przygotowywanie i wnoszenie spraw do sądów;

6)   występowanie przed sądami i urzędami;

7)   udzielanie wskazówek, co do zbierania materiałów i zabezpieczania dowodów oraz roszczeń Powiatowej Stacji w postępowaniu cywilnym i karnym.

 Załączniki:
Brak
Opublikował: Default admin account
Data: [06.02.2018 r.]