PSSE Bartoszyce » Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP


Elektroniczna skrzynka podawcza

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach  udostępnia funkcjonalność elektronicznej skrzynki podawczej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dostępnej pod adresemhttp://epuap.gov.pl. Aby złożyć dokument elektroniczny, należy:

  • założyć konto na platformie ePUAP oraz posiadać bezpieczny elektroniczny podpis kwalifikowany, lub

  • założyć profil zaufany ePUAP.

Instrukcje oraz pomoc dotycząca zakładania konta na platformie ePUAP dostępne są na stronie http://epuap.gov.pl. Wszystkie dokumenty elektroniczne składane do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bartoszycach powinny być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekroczyć 3 MB.


Formularze elektroniczne dostępne poprzez platformę ePUAP

(kliknij na ikonę aby otworzyć):

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

SKARGIZatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

zatwierdzeniezakladuZezwolenie na ekshumację i przewiezienie zwłok / szczątków ludzkich

  ekshumacjeZałączniki:
Brak
Opublikował: Default admin account
Data: 2014-04-03