PSSE Bartoszyce » Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

 

 

Zlecenie na pobranie prób wody i wydanie orzeczenia 
Zlecenie na szkolenie
Zlecenie jednorazowe na pobranie prób do badania bakteriolgicznego 
Aktualizacja 01.07.2019 r. 

Formularz petycji 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Aktualizacja 02.04.2019 r. Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Publicznego
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów. 
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów.
Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów 
 Aktualizacja 26.03.2019 r. 


Higiena Komunalna
Wniosek o wydanie zgody na ekshumację zwłok/szczątków
Aktualizacja 27.02.2020 r. 

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
Wniosek o dokonanie oględzin w związku z zakończeniem budowy w trybie art. 56 Prawo Budowlane
Wniosek o dokonanie oględzin w związku ze zmianą sposobu użytkowania

Aktualizacja 13.09.2019 r. 

Epidemiologia 
FORMULARZE W NADZORZE EPIDEMIOLOGICZNYM

ZLB-1.pdf
ZLB-2.pdf
ZLB-3.pdf
ZLK-1.pdf
ZLK-2.pdf
ZLK-3.pdf
ZLK-4.pdf
ZLK-5.pdf

FORMULARZE Z ZAKRESU SZCZEPIEN OCHRONNYCH
1.
Formularz zgłoszenia NOP innym niż BCG
2. Formularz zgłoszenia NOP po szczepieniu BCG
3. Kwartalne sprawozdanie z obowiazkowych szczepien ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia
4. Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepien ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek
5. Druk zapotrzebowania na szczepionki

6. Druk dystrybucji i zużycie szczepionek

6. MZ-54 za 2018 r.

 

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013.doc
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008.doc