PSSE Bartoszyce » Status prawny

Status prawny

                                                    

Podstawa prawna działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach
-    Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019 r. poz.59)
-    Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r. poz.2190 ),
-    Zarządzenie Nr 147 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25.06.2012 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach, zmienionego zarządzeniem Wojewody Nr 259 z dnia 12.10.2012 r.,

 

 

 

W załączeniu:

"Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach"


 Załączniki:
Statut Stacji.pdf  
Opublikował: Default admin account
Data: [01.03.2019r.]