PSSE Bartoszyce » Aktualności

Aktualności

 


                          

 


 
 
 
Odpowiedzi na pytania w zakresie zakażeń koronawirusem SARS CoV-2 uzyskasz pod:

 

+48 222 500 115

Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia

Chcesz uzyskać odpowiedź online?

Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Masz pytania na temat koronawirusa? Wirtualny asystent odpowie na nie.

 


22.09.2020 r. - Dlaczego warto się szczepić przeciw grypie w czasie pandemii COVID-19 ?

 

Więcej informacji na temat szczepień przeciwko grypie znajdą Państwo na stronie: https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/grypa/

 

Materiały do pobrania...

Główne powody dla których warto zaszczepić się przeciw grypie w czasie pandemii COVID-19

Główne powody dla których warto zaszczepić dziecko przeciw grypie

 

Materiały graficzne poświęcone profilaktyce grypy opracowane przez Ministerstwo Zdrowia.

 


 

 21.09.2020 r. - Najważniejsze wskazówki dla rodziców w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek oświatowych.

Materiały do pobrania...

Najważniejsze wskazówki dla rodziców w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek


 

1.09.2020 - Akcja "Moje dziecko idzie do szkoły"

1 września – powrót do szkoły – o czym warto pamiętać?

Państwowa Inspekcja Sanitarna co roku realizuje akcję „Moje dziecko idzie do szkoły”. W związku z tym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach zachęca wszystkich nauczycieli oraz rodziców do zapoznania się z wytycznymi i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego powrotu dzieci do szkół. W linkach poniżej zamieszczone są informacje oraz ulotki i plakaty związane z rozpoczynającym się rokiem szkolnym.

 

Więcej przeczytasz:

WSSE Olsztyn : https://www.wsse.olsztyn.pl/post,1124

GIS : https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

 


 

KOMUNIKAT PPIS W BARTOSZYCACH

Nawiązując do wydarzenia z dnia 18.07.2020 r. dotyczącego ukazania się informacji w mediach o zgonie mieszkanki powiatu bartoszyckiego z powodu podejrzenia COVID-19, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach (PPIS) informuje, że wszystkie osoby mające jakikolwiek kontakt ze zmarłą osobą zostały profilaktycznie objęte nadzorem epidemiologicznym, poddane kwarantannie oraz przebadane w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. Badania jednoznacznie wykluczyły u tych osób zakażenie koronawirusem.

W związku z powyższym, jakiekolwiek obawy w stosunku do rodziny oraz najbliższego otoczenia zmarłej związane z ryzykiem zakażenia koronawirusem są bezzasadne.


 Akcja „Zdrowe wakacje” – zasady bezpiecznego grzybobrania - 31.07.2020 r.

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach przypomina kilka prostych zasad, które pomogą nam ustrzec się przed zatruciem grzybami:

 • Zbieraj tylko grzyby, które dobrze znasz.
 • Jeśli nie znasz dobrze grzybów, zbieraj tylko rurkowe – wśród nich nie ma grzybów śmiertelnie trujących. Zostaw w lesie grzyby blaszkowe.
 • Nie zbieraj grzybów jeszcze niewyrośniętych, bez wykształconych cech gatunku, bo wtedy łatwo o pomyłkę.
 • Nie zbieraj grzybów do foliowych toreb, a do koszyków lub pojemników, które przepuszczają powietrze. W folii grzyby łatwo się w nich psują, a to grozi zatruciem.
 • Zostaw w lesie grzyby rosnące w rowach przy drogach, na skraju lasu oraz w okolicach skupisk odpadów, ponieważ grzyby wchłaniają metale ciężkie i inne zanieczyszczenia.
 • Nie niszcz grzybów niejadalnych i trujących, ponieważ stanowią element ekosystemu.
 • Nie powielaj mitów na temat sposobów rozpoznawania grzybów, które są błędne, np.: próbowanie językiem, czy smak jest gorzki (są gatunki śmiertelnie trujące mające przyjemny, słodkawy smak), zabarwienie cebuli na ciemno podczas gotowania z grzybami, ciemnienie srebrnej łyżeczki.
 • Nie podawaj grzybów do jedzenia dzieciom.
 • Nie jedz grzybów na surowo.
 • Pamiętaj, że niektóre grzyby mogą spowodować zatrucia w połączeniu z alkoholem.

 

Ulotki do pobrania:

Grzyby

10 Zasad grzybiarza

Jak odróżnić kanię od muchomora


 

Bezpieczne wakacje – przepis GIS: Bąblowica – zanim zjesz dokładnie umyj!  - 29.07.2020 r.

Bąblowica – co to jest?

Bąblowica jest zoonozą (chorobą, która przenosi się ze zwierząt na ludzi), powodowaną przez larwy tasiemca Echinococcus granulosus lub Echinococcus multilocularis. Jaja tasiemca uwalniane są z kałem zakażonych psów i lisów.

 

Do organizmu człowieka mogą dostać się poprzez:

      a) bliski kontakt z tymi zwierzętami,

      b) przeniesienie jaj do ust za pomocą brudnych rąk,

      c) spożycie skażonej jajami żywności lub wody.

 

Drogi zakażenia:

       a) nie przestrzeganie zasad higieny;

       b) bliski kontakt z zakażonymi zwierzętami;

       c) spożywanie niedogotowanej, niemytej żywności (np. warzyw, owoców leśnych).

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie GIS:

https://gis.gov.pl/kampania/bezpieczne-wakacje-przepis-gis-bablowica-zanim-zjesz-dokladnie-umyj/

https://gis.gov.pl/zdrowie/bezpieczne-wakacje-przepis-gis-bablowica/ 


Informacja dotycząca wymogów bezpieczeństwa sanitarnego obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - 29.07.2020 r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach zgodnie z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego, przekazuje informacje dotyczące wymogów bezpieczeństwa sanitarnego dla obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej takich jak: siłownie plenerowe, skateparki, street workout parki oraz obiektów użytkowych służących rekreacji, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki.

 

Właściciele (zarządcy, administrator) nieruchomości są zobowiązani zapewnić utrzymanie czystości i porządku, m.in. poprzez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do odbioru odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a także zabezpieczać przed dewastacją poprzez ich ogrodzenie i utrzymywanie tego ogrodzenia w należytym stanie technicznym.

 

Na terenie obiektu należy umieścić tablicę informacyjną z regulaminem korzystania określającym zasady użytkowania ze znajdujących się na nim urządzeń oraz zawierający dane identyfikujące zarządcę i numery telefonów alarmowych, telefonem do pogotowia ratunkowego oraz do administratora placu.

 

Niezbędny jest stały nadzór nad miejscem zabaw i rekreacji, zapewnienie regularnych kontroli oraz utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

 

Norma PN-EN 1176-7 zaleca, aby prowadzić trzy rodzaje kontroli obiektów których częstotliwość uzależniona jest głównie od obciążenia obiektu. Wykonując je administratorzy realizują swoje podstawowe obowiązki wobec użytkowników:

       a) regularna kontrola przez oględziny (co 1 do 7 dni);

       b) kontrola funkcjonalna (co 1 do 3 miesięcy);

       c) coroczna kontrola podstawowa - obowiązkowa kontrola urządzeń wynika z przepisów prawa budowlanego i powinna być przeprowadzana raz na pięć lat przez osoby posiadające uprawnienia budowlane.

 

Zgodnie z art 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.) - właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym,
w szczególności:

       - prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami,

       - zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki,

       - usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości,

       - usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.

 

Więcej informacji na stronach:

https://gis.gov.pl/zdrowie/piaskownica-wymagania/

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-przeciwepidemiczne-dla-funkcjonowania-placow-zabaw-zlokalizowanych-na-otwartym-powietrzu-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2-w-polsce/


28 lipca 2020 r. – Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby (WZW)

Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby (WZW) obchodzimy w celu zwiększenia świadomości na temat wirusowego zapalenia wątroby – zakaźnej choroby wątroby, której może towarzyszyć wiele problemów zdrowotnych, w tym nowotwór wątroby.

Istnieje pięć głównych szczepów wirusa zapalenia wątroby - A, B, C, D i E. Największy problem globalnie nadal jednak stanowią wirusowe zapalenia wątroby typu B i C, które są najczęstszą przyczyną zgonów (co roku umiera z tego powodu 1,3 miliona osób). WZW B i C mogą przebiegać w postaci ostrej lub przewlekłej. Ze względu na wieloletni bezobjawowy przebieg zakażenia wirusem WZW C, chorobę określono mianem „wirusowej bomby zegarowej” lub „cichej epidemii”. Osoba zakażona i niezdiagnozowana nie ma świadomości o swojej chorobie i o tym, że może zakażać inne osoby.

Wirusy WZW B i C przenoszą się poprzez krew, najczęstszą formą narażenia są:

       a) kontakt z zakażonymi, niejałowymi narzędziami i sprzętem używanym podczas zabiegów medycznych oraz tymi stosowanych do zabiegów fryzjerskich, kosmetycznych czy tatuażu (np. cążki, nożyczki oraz inne ostre narzędzia do pielęgnacji paznokci rąk i stóp, pęsety, kolczyki, itp.);

       b) zażywanie narkotyków dożylnych i stosowanie niebezpiecznych praktyk związanych z wstrzyknięciami (np. używanie wspólnych niesterylnych narzędzi);

       c) niebezpieczne i niezabezpieczone praktyki seksualne, które prowadzą do kontaktu z krwią.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach informuje, iż do zakażenia wirusem HCV i HBV dochodzi poprzez kontakt z zakażoną krwią w przypadku przerwania ciągłości tkanek np. nakłucie, rozcięcie skóry lub błony śluzowej lub kontakt z przedmiotami, które zostały zanieczyszczone zakażoną krwią.

 

Może do tego dojść szczególnie:

       a) podczas zabiegów medycznych związanych z naruszeniem ciągłości tkanek, jeśli nie są przestrzegane procedury zapobiegające zakażeniu (zastrzyki, pobranie krwi, zabiegi stomatologiczne, operacje chirurgiczne);

       b) podczas wstrzykiwania narkotyków lub innych substancji w celach niemedycznych bez zachowania zasad bezpieczeństwa iniekcji;

       c) w trakcie zabiegów kosmetycznych wykonywanych z użyciem niesterylnych narzędzi, zabiegów medycyny estetycznej takich jak nakłucie kosmetyczne, tatuaż, piercing itp;

       d) przy kontakcie z krwią – zawodowo bądź przypadkowo;

       e) podczas wspólnego używania przyborów kosmetyczno-higienicznych;

       f) drogą kontaktów seksualnych.


 Bezpieczne wakacje 2020- uważaj na barszcz Sosnowskiego - 15.07.2020 r.

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach ostrzega przed barszczem Sosnowskiego.
W ciepłe i słoneczne dni chętnie korzystamy ze spacerów podczas których może dojść do popatrzenia.
Przebywanie w bliskości barszczu stanowi duże zagrożenie dla zdrowia człowieka
 
Barszcz Sosnowskiego to inwazyjna, parząca roślina, która występuje na terenie całej Polski. Ciekawostką jest, że barszcz Sosnowskiego został sprowadzony do Polski z Kaukazu jako roślina pastewna. Ze względu na zawartość substancji toksycznych zrezygnowano z jego uprawy i obecnie w Polsce roślina ta jest objęta prawnym zakazem uprawy, rozmnażania i sprzedaży. Ponadto coraz częściej podkreśla się podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia populacji tego gatunku w środowisku naturalnym.
 
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej GIS.
Materiały do pobrania:
https://gis.gov.pl/kampania/bezpieczne-wakacje-przepis-gis-uwazaj-na-barszcz-sosnowskiego/
 
 

Serwis kąpieliskowy 10.06.2020 r.

Serwis kąpieliskowy to portal informacyjny o jakości wody w kąpieliskach w Polsce. Sezon kąpielowy w Polsce trwa od 1 czerwca do 30 września (w tych ramach czasowych trwają sezony kąpielowe dla poszczególnych kąpielisk, które są ustalane indywidualnie przez organizatorów kąpielisk).

Szczegółowe informacje o wybranych kąpieliskach znajdziecie Państwo poprzez wybór kąpieliska na mapie Polski lub poprzez wyszukiwanie kąpieliska przy pomocy wyszukiwarki kąpielisk. Po wybraniu kąpieliska wyświetli się Państwu raport zawierający dane dotyczące m.in.:

 • jakości wody,
 • infrastruktury kąpieliska,
 • warunków panujących na kąpielisku,
 • klasyfikacji i profilu kąpieliska.

Strona internetowa serwisu kapieliskowego dostępna jest pod adresem::   

https://sk.gis.gov.pl/index.php

 


Wytyczne przeciwepidemiczne    (dane aktualizowane na bieżąco) 

 

Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z innymi Ministerstwami opracowuje i opiniuje aktualne wytyczne uwzględniajace specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/

Aktualizacja 07.07.2020 r.


17 maj 2020 r. – Międzynarodowy Dzień pamięci o Zmarłych na AIDS 15.05.2020 r. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach informuje, iż Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS (The International Candlelight Memorial) przypada co roku w trzecią niedzielę maja. Jest jedną z największych kampanii zwiększania świadomości o HIV/AIDS na świecie. Obchody odbywają się w 115 krajach, a wolontariusze docierają do dziesiątków tysięcy osób.

                                                                                                      czytaj więcej...

 


 

Uważajmy na kleszcze. Chrońmy siebie i swoich bliskich.   11.05.2020 r. 

 

Kleszcze to jedno z najgroźniejszych dla człowieka naturalnych zagrożeń, które występuje w naszym klimacie. Żyją one głównie w lasach liściastych i mieszanych, na obszarach trawiastych, w gęstych zaroślach, paprociach oraz na terenach zieleni miejskiej. Szczególnie przyciąga je ciepło, ruch powietrza oraz zapach potu. Dlatego po powrocie z miejsc, w których mogą występować kleszcze, należy dokładnie obejrzeć całe ciało i głowę. Kleszcze najczęściej można znaleźć tam, gdzie skóra jest najdelikatniejsza (na rękach, nogach, głowie – na granicy włosów i za uszami, w zgięciach stawów, w pachwinach oraz fałdach skórnych).

                                                                                                                         czytaj wiecej....

Informacje do pobrania

 1. Ulotka kleszcze
 2. Broszura informacyjna

 


 

Koronawirus -  żłobki i przedszkola od dnia 6 maja 2020 roku – Informacje    11.05.2020 r.

 

W związku z możliwością otwarcia od dnia 6 maja żłobków i przedszkoli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach przekazuje wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 05 maja  2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

                                                                                                                       czytaj wiecej...

 


Europejski tydzień szczepień 2020 r.    21.04.2020 r. 

 

W dniach 20-26 kwietnia br. w Europejskim Regionie WHO obchodzimy 15 już edycję Europejskiego Tygodnia Szczepień (European Immunization Week, EIW). Inicjatywie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia. Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości społecznej na temat szczepień oraz podkreślanie ich znaczenia w ochronie naszego zdrowia przez całe życie. Temat przewodni tegorocznej edycji wydarzenia nawiązuje do ogłoszenia przez WHO 2020 rokiem pielęgniarki i położnej. WHO przy tej okazji podkreśla również znaczenie wykonywania szczepień w czasie pandemii COVID-19.

                                                                                             czytaj więcej......

 


Zagrożenie COVID-19 - informacja dla rolników, plantatorów  21.04.2020 r.

 

Główny Inspektor Sanitarny informuje na temat podstawowych wymagań związanych z zagrożeniem koronawirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz targowisk i bazarów.

 

 https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/

 


Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia   16.04.2020 r.

 

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku Ministerstwo Zdrowia wprowadza obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy. Poniżej udostępniamy ulotkę z Ministerstwa Zdrowia przedstawiającą wskazówki nt. jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę.

                                                                            czytaj więcej....

 

 


Aktualne zasady i ograniczenia   16.04.2020 r.

 

Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Zebraliśmy je w jednym miejscu. Przeczytaj i stosuj.

Informacje do pobrania:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 


Rekomendacje dla zarządców targowisk, na których sprzedawana jest żywność   10.04.2020 r. 

 

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju w celu ograniczenia ryzyka zarażenia się wirusem SARS-Cov-2 zarówno przez konsumentów jak i sprzedających, zarządcy targowisk/bazarów powinni postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla targowisk i bazarów, na których sprzedawana jest żywność z dnia 25.03.2020 r., w celu zapobiegania zagrożeniu jakim jest ryzyko zakażenia COVID-19 w tych miejscach handlu. Wytyczne znajdują się pod adresem:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/targowiska-bazary-na-ktorych-sprzedawana-jest-zywnosc-zalecane-dzialania-zapobiegajace-zagrozeniu-epidemiologicznemu-covid-19-koronawirus/

                                                                                                czytaj wiecej......

 


Konkurs "Szkoła wolna od używek " został odwołany  31.03.2020 r. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach informuje, że z powodu sytuacji epidemiologicznej związanej z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, IV edycja konkursu „Szkoła wolna od używek” została odwołana. Zamknięte szkoły oraz konieczność ograniczania kontaktów międzyludzkich, uniemożliwiają realizację zadania konkursowego, jakim jest nagranie oraz zmontowanie krótkometrażowego filmu.Dziękujemy Państwu za podjęcie działań związanych z rozpropagowaniem informacji o kolejnej edycji konkursu wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.

 


W trosce o zdrowie seniorów    23.03.2020 r.

 

 

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych   i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

                                 czytaj więcej.....

 

Informacje do pobrania:

1. Koronawirus - informacje dla seniorów

2. Ulotka - Mycie rąk.

3. Ulotka - Jak skutecznie dezynfekować ręce

 


Q&A dotyczące żywności i koronawirusa  17.03.2020 r. 

 https://gis.gov.pl/aktualnosci/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa/

 


 Zasady skutecznej dezynfekcji rąk  13.03.2020 r.

 


Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej  w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem  12.03.2020 r.

 

czytaj więcej...


„Jak przetrwać sezon grypowy i nie dać się wirusom – podstawowe wskazówki, których warto przestrzegać”  28.02.2020 r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach informuje, że najskuteczniejszym sposobem ochrony przed grypą oraz jej ciężkimi powikłaniami są coroczne szczepienia. Dlatego nie zwlekaj, zaszczep się - lepiej zapobiegać niż leczyć !

czytaj więcej...

 

 

 


INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

 

                                                                        czytaj więcej.....


 

Jak korzystać ze studni oligoceńskich publicznie dostępnych    24.02.2020 r.  

 

Wody oligoceńskie czerpane z głębokości ponad 200 m chronione są przez położone powyżej warstwy nieprzepuszczalne przed przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Są one wolne od zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych, wynikających z działalności człowieka i w pełni bezpieczne dla zdrowia ludzi bez uprzedniego uzdatniania chemicznego ani dezynfekcji. Ze względu na swoje właściwości, w tym walory smakowe, są cenione przez konsumentów.

Zachowanie cennych właściwości wód oligoceńskich podczas ich czerpania i przechowywania w warunkach domowych wymaga zachowania kilku prostych zasad. Mają one ochronić wodę przed skażeniem mikrobiologicznym, głównie bakteryjnym, zanieczyszczeniem chemicznym oraz niekorzystną zmianą smaku i zapachu wody.

                                                                                              czytaj więcej.......

Informacje do pobrania

1.  Zbiór zasad dobrej praktyki dla konsumentów korzystających z wody ze studni oligoceńskich (publicznie dostępnych)

2. Jak korzystać ze studni oligoceńskich publicznie dostępnych


 

Komunikat Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczacy postepowania na wypadek pojawienia się pacjenta zakażonego nowym koronowirusem 2019-nCoV  31.01.2020 r. 

czytaj więcej......

 


 

 INFORMACJE DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ                                        27.01.2020 r.

 

 

 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-osob-powracajacych-z-regionu-azji-poludniowo-wschodniej/